BUREAU VOOR STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EN ADVIES

Arkus is een veelzijdig ontwerpbureau dat is gericht op alle facetten van stedenbouwkundig ontwerp. Arkus staat voor kwaliteit, professie en creatief denkvermogen. Arkus is gespecialiseerd in het ontwerpen van stedenbouwkundige visies en plannen op het gebied van herstructurering, revitalisering en nieuwbouw, in het opstellen van beeldkwaliteitdocumenten, het leveren van supervisie en het geven van ruimtelijk strategisch advies.
Juist het samenbrengen van meerdere ruimtelijke vakdisciplines (stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur), en vakbekwaamheid in al deze disciplines, zorgt voor een integrale en specifieke benadering die leidt tot unieke, prettige en goed functionerende ontwerpen.

BASIS VAN HET BUREAU

Arkus is in januari 2008 opgericht door Carla van Hooff.  Binnen haar persoon komen diverse ruimtelijke vakgebieden samen; afgestudeerd in de disciplines architectuur en kunst en vervolgens meer dan 20 jaar ervaring binnen de stedenbouwkundige ontwerppraktijk geven het bureau een brede basis.
De creatieve, interdisciplinaire werkwijze van Arkus komt tot uiting in de strategische, professionele benadering van de veelal complexe, stedenbouwkundige opgaven.

SAMENWERKING MET ANDERE BUREAUS

Om in de volle breedte van het vakgebied te kunnen opereren en om het totale proces te kunnen bedienen, van analyse tot en met uitvoering, werk ik in mijn ontwerppraktijk intensief samen met meerdere bureaus en aanvullende vakdisciplines.

Bureaus waar ik mee samenwerk zijn onder andere Hankie Hol (landschapsarchitectuur), LADAC en bureau Loes Oudenaarde (architectuur) en uitwerkbureaus voor technisch tekenwerk.

Zo krijgt u garantie op zowel persoonlijke kwaliteit met een helder aanspreekpunt als op brede expertise en continuïteit tijdens het gehele stedenbouwkundig ontwikkelproces.

WAAROM ARKUS

Door jarenlange praktijkervaring is Arkus gericht op een goede, efficiënte planning en een doelgericht, prettig procesverloop. Het goed kunnen luisteren en analyseren, het kunnen inspelen op een voorliggende situatie, het creatief en oplossingsgericht kunnen denken en grote vakkundigheid op het gebied van ruimtelijk denk- en ontwerpwerk vormen de basis van Arkus. Het weloverwogen kunnen ontwikkelen van realistische concepten of visies zijn van belang voor het slagen van een project.

HERONTWIKKELING

Bolwerk Buitenwacht Kampen

Houkesloot Sneek, markante plek

Prijsvraag Goudse Poort, herontwikkeling bedrijventerrein

Havenkwartier Deventer, lopen langs de haven

Hatert Nijmegen, bouwen in de bijzondere doeleindenzone

Rand historische binnenstad, nieuwe kansen voor de stad

Pierik zuid, Zwolle – Oriëntatie op groen

Kromme Elleboog Meppel, aansluiten bij korrelgrootte binnenstad

Afronding Hanzewijk, inpassen appartementen, brede school, groene as

NIEUWBOUW

Centraal Stadsgebied Noord Amersfoort, wonen aan parkassen

Saksen Weimar

Parkkwartier Zeewolde

Kloostercomplex Steyl

Wooneiland de Nielt

Van Lyndenpark, behoud boomgroepen

BEELDKWALITEIT EN INPASSING

Beeldkwaliteitplan De Vrolijkheid

Hoogstraat Zwolle, nieuwe uitstraling aan achterzijde

Inpassing zwembad De Vrolijkheid

Leisure locaties Zwolle

Inpassing Ikea Zwolle

Advies ruimtelijke kwaliteit

GROTE STEDELIJKE OPGAVEN

Waterveiligheid Kampen

Ideëenprijsvraag Drechtsteden

Corridor Breukelen

Nieuw dorp aan het Reevdiep

Spoorzone Zwolle, OV-knoop en gebiedsontwikkeling

Maasterras Dordrecht Zwijndrecht