AFRONDING HANZEWIJK NOORD, KAMPEN

Afronding van de kwalitatief hoogwaardig ontworpen herstructureringswijk Hanzewijk. In de centrumlocatie komt naast het onlangs opgeleverde winkelcentrum ruimte vrij voor de bouw van appartementen en een brede school. In samenspraak met de woningbouwvereniging, de scholen en het wijkcentrum is een breed gedragen modellenstudie gemaakt waarbij ook de naastgelegen sporthal is betrokken. Aansluiting op de gracht, de noordelijk gelegen groen- en voorzieningenstrook en de aansluitende woningwijken staat centraal. Opdrachtgever: Gemeente Kampen. 2015-2017