BUREAU VOOR STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EN ADVIES

Arkus is een veelzijdig ontwerpbureau dat is gericht op alle facetten van stedenbouwkundig ontwerp. Arkus staat voor kwaliteit, professie en creatief denkvermogen. Arkus is gespecialiseerd in het ontwerpen van stedenbouwkundige visies en plannen op het gebied van herstructurering, revitalisering en nieuwbouw, in het opstellen van beeldkwaliteitdocumenten, het leveren van supervisie en het geven van ruimtelijk strategisch advies.
Juist het samenbrengen van meerdere ruimtelijke vakdisciplines (stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur), en vakbekwaamheid in al deze disciplines, zorgt voor een integrale en specifieke benadering die leidt tot unieke, prettige en goed functionerende ontwerpen.

BASIS VAN HET BUREAU

Arkus is in januari 2008 opgericht door Carla van Hooff.  Binnen haar persoon komen diverse ruimtelijke vakgebieden samen; afgestudeerd in de disciplines architectuur en kunst en vervolgens meer dan 20 jaar ervaring binnen de stedenbouwkundige ontwerppraktijk geven het bureau een brede basis.
De creatieve, interdisciplinaire werkwijze van Arkus komt tot uiting in de strategische, professionele benadering van de veelal complexe, stedenbouwkundige opgaven.

CARLA VAN HOOFF – WIE BEN IK

Ik ben een enthousiast en professioneel stedenbouwkundig ontwerper met ruim 20 jaar ervaring in de stedenbouwkundige ontwerppraktijk. Ik heb als senior stedenbouwkundig ontwerper gewerkt op alle schaalniveaus en voor diverse opdrachtgevers, zoals gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen.

Met een achtergrond van kunstacademie (creatief), architectuur (kennis van gebouwtypologieën en maatvoering), stedenbouw (kennis van samenhang in de bebouwde omgeving) en landschapsarchitectuur (kennis van passendheid en kwalitatieve inbedding in de omgeving) ben ik veelzijdig, professioneel, creatief en kan ik verbanden tussen de verschillende vakdisciplines leggen.

De eerste 15 jaar van mijn loopbaan heb ik voor meerdere gerennormeerde architectuur- en stedenbouwkundige bureaus gewerkt. In 2008 heb ik ARKUS opgericht en werk ik als zelfstandig stedenbouwkundig ontwerper voor onder andere de gemeente Zwolle, Kampen en Utrecht.

Samenwerken vind ik een van de belangrijkste pijlers van de stedenbouwkundige ontwerppraktijk. Samenwerken met burgers (participatieprocessen), opbouwend en prettig samenwerken met opdrachtgevers, samenwerken met vakgenoten en andere vakdisciplines voor het creëren van gedragen, goed doordachte, haalbare en specifiek op de locatie geënte ontwerpen of ruimtelijke oplossingen. Ik zet in op het het prettig en efficiënt laten verlopen van planprocessen.

PERSOONLIJKE KWALITEIT EN VAKBEKWAAMHEID

Ik ben een creatieve denker en enthousiaste ontwerper met een en proactieve houding naar diverse betrokken partijen. Ik ben sterk in het ruimtelijk analyseren van plannen, in het definiëren en strategisch benutten van specifieke kwaliteiten van een locatie en in het formuleren en in beeld brengen van een ruimtelijke visie en ontwerp. Met mijn daadkracht en overtuigingskracht durf ik ergens voor te gaan en kan daarbij belanghebbenden goed meenemen en overtuigen. De ruime werkervaring bij diverse stedenbouwkundige bureaus en gemeenten en de passie en feeling voor de ruimtelijke vakdisciplines maken mij een echte allrounder.

WERKVELD 

Tot het werkveld van Arkus behoren stedenbouwkundige en landschappelijke werkzaamheden in de volle breedte van de vakdiscipline; het opstellen van een stedenbouwkundige visie, het begeleiden van participatieprocessen, het verrichten van ontwerpwerk, het uitwerken van een visie in een schetsontwerp, VO- of DO-ontwerp, het opstellen van een stedenbouwkundig programma van eisen, het ontwikkelen van een beeldkwaliteitsplan, het geven van stedenbouwkundig en strategisch advies, het geven van presentaties, het leveren van supervisie of het begeleiden van bouwplannen of initiatieven. communicatie met deskundigen op het gebied van verkeer, milieu, groen, beheer, en het verzorgen van benodigd tekenwerk.

Alexander Wenker, projectontwikkelaar bij Van Wijnen Noord over het werken met Carla van Hooff:

“Daarbij hebben we jou als plezierige en gedreven stedenbouwkundige leren kennen. Met oog en oor voor de wensen van verschillende betrokken partijen gecombineerd met vakmanschap. Je betrokkenheid en inzet waren daarbij zeer waardevol.”

WAAROM ARKUS

Het prettig en optimaal laten verlopen van een ontwerpproces is uitgangspunt. Het goed kunnen luisteren en analyseren, het kunnen inspelen op een voorliggende situatie, het creatief en oplossingsgericht kunnen denken en grote vakkundigheid op het gebied van ruimtelijk denk- en ontwerpwerk vormen de basis van Arkus. Het weloverwogen kunnen ontwikkelen van realistische concepten of visies zijn van belang voor het slagen van een project.

Arkus werkt met een grote motivatie en enthousiasme aan een diversiteit van ontwerpopgaves. Door jarenlange praktijkervaring is Arkus gericht op een goede, efficiënte planning en een doelgericht procesverloop.