NIEUWBOUW

Bij nieuwbouw speelt, naast het inpassen van het programma ook het creëren van een nieuwe, aantrekkelijke (woon)omgeving een rol. 

Enerzijds moet een ‘puzzel’ van praktische zaken worden opgelost; het inpassen van het programma, inpassen van eisen en wensen, afwikkeling van verkeer en het eventueel oplossen van knelpunten.

Anderzijds moet het ontwerp leiden tot een aantrekkelijke plek; moet ruimtelijke kwaliteit worden ontworpen en de ‘spirit’ van de plek geformuleerd. 

De kwaliteit van Arkus ligt in het kunnen combineren van ‘puzzel’ en ‘spirit’ en het helder kunnen formuleren en weergeven van de essentie van de stedenbouwkundige visie. Goede inbedding van de nieuwbouw in de specifieke omgeving, het implementeren van een specifieke sfeer en vanzelfsprekende aandacht voor duurzaamheid zijn hierbij de pijlers.

REEVE, NIEUW DORP AAN HET REEVEDIEP

Stedenbouwkundig advieswerk voor Reeve, een nieuw te bouwen dorp aan het Reevediep. Het Reevediep is als nieuwe IJsselarm aangelegd in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Specifiek voor Reeve zijn het waterrijke milieu, met een directe vaarverbinding naar de Randmeren en het IJsselmeer, en de unieke klimaatdijk. De klimaatdijk is aangelegd met extra breedte en hoogte zodat hierop gebouwd kan worden. Vanaf de dijk heeft men een prachtig uitzicht op het landschap.
Voor dit project heb ik geadviseerd bij de selectie van het stedenbouwkundig bureau en het gekozen bureau, Delva Landschapsarchitecten, begeleid bij het maken van de verkaveling, de aansluiting op de stad en het opstellen van het beeldkwaliteitdocument. Inhoudelijke bijdrage bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing. Opdrachtgever Gemeente Kampen, 2016-2017.

KLOOSTERCOMPLEX STEYL

Meervoudige opdracht herstructurering Kloostercomplex Steyl, deelgebied 1.Vanwege terugloop in het aantal Kloosterlingen dreigen de Kloosters (rijksmonumenten binnen het beschermde dorpsgezicht Steyl) te vervallen en kunnen kloostertuinen niet meer worden onderhouden. Daarom is besloten het deel rondom de drukkerij (rijksmonument) te herontwikkelen. De visie gaat uit van een nieuwe verbinding tussen de Maas, langs de drukkerij, naar de hoger gelegen kloostertuin. De verbinding zorgt voor een relatie tussen tuin en dorp en biedt tevens mogelijkheden voor nieuwe bebouwing en voor mogelijkheden of kansen voor herbestemming van de drukkerij. Opdrachtgever: Sirius Vastgoed. 2008

SAKSEN WEIMAR, ARNHEM

Locatie in de Veluwezoom, waarbij landschappelijke kwaliteiten, hoogteverschil en inpassen van oude kazernegebouwen uitgangspunt waren. Door verbindende lijnen te maken tussen kenmerkende elementen (watertoren, stenen tafel, bunker, kazerne, Beukenlaan en uitzichtpunt Valkenhuizen) wordt een nieuw landgoed gecreëerd met verweving van nieuw en oud, van natuurlijke omgeving en nieuwe bebouwing.
Meervoudige opdracht die Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur.  2006. Ca. 25 ha, 450 woningen. Opdrachtgever Bemog, Van Wijnen en Moes Bouwgroep. In samenwerking met Lodewijk Baljon landschapsarchitecten.

WOONEILAND DE NIELT, CUIJK

Stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan voor een nieuw eiland met ca. 600 woningen in de onlangs afgegraven Heeswijkse Plas. Opdrachtgever: gemeente Cuijk. Het ontwerp is een eigentijdse vertaling van een bolwerk met een continue groene dijkomwalling langs de randen van het eiland. In het centrum van het gebied is een binnenhaven geplaatst met een, deels laaggelegen, kade. Het plan is momenteel voor een groot deel uitgevoerd. Project dat Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur,  2004-2008. Opdrachtgever: Gemeente Cuijk. Projectontwikkeling: Gebroeders van Wanrooij, VOF Klein Linden, Ballast Nedam. Omvang: 16 ha, 600 woningen.

PARKKWARTIER ZEEWOLDE

Gewonnen prijsvraag. Deels gerealiseerd. Ontwerp en supervisie voor een woonwijk met 320 woningen. Uitgangspunt is een parkachtige uitstraling (‘Parkkwartier’) en het leggen van relaties met het omringende landschap (de ‘Groene Wig’). Door een drietal ‘brinken’, een diagonale ‘singel’ en een drietal ‘hoven’ te koppelen aan de omgeving ontstaat een basisstructuur waarbij elke woning is gesitueerd aan groen of water.
Project dat Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur.  2005-2008. Opdrachtgever Bemog. Architecten: Kingma van Mameren, Mix architectuur, S2 architecten.

VAN LYNDENPARK BEESTERZWAAG

Stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan voor nieuwbouw in de boszone aan de noordzijde van het dorp. Het ontwerp is niet gebaseerd op behoud van individuele bomen, maar op behoud van karakteristieke boomgroepen. Deze boomzones worden gebruikt om specifieke identiteit aan deze nieuwe, kleinschalige woningbouwlocatie te geven en om de woningen op een zo vanzelfsprekende wijze in te voegen op de grens van dorp en bos. Bijzondere aandacht krijgt ook de wateropvang en infiltratie in het gebied. Ontworpen bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur, 2006-07. Opdrachtgever Welkom / Van Wijnen Noord. Omvang ca. 2 ha., 65 woningen.