ADVISEUR RUIMTELIJKE KWALITEIT, PROVINCIE OVERIJSSEL

Als adviseur Ruimtelijke Kwaliteit heb ik ruimtelijk advies uitgebracht bij infrastructurele projecten, projecten met provinciaal belang en subsidieregelingen waarbij ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Onderdeel is ook het ondersteunen en inspireren van gemeenten bij vragen aangaande inpassing van projecten. Opzet hierbij is het creatief, open en oplossingsgericht meedenken, het breder trekken en integraal benaderen van de opgaven, het benaderen van ruimtelijke kwaliteit inclusief sociale kwaliteit, duurzaamheid en functionele kwaliteit, het aandragen van meekoppelkansen of mogelijkheden tot het versterken van de specifieke (historische) identiteit. Welk project heeft impact, kan een impuls geven aan een groter gebied, wat zijn kansen voor regio’s (samenhang, samenspraak) of wat zijn juist kansen voor specifiek onderscheidende profilering. Provincie Overijssel, 2014 – 2015