HERONTWIKKELING CENTRAAL STADSGEBIED NOORD – STEDELIJK WONEN EN GROENE ASSEN

Herontwikkeling deelplan voor 350 woningen (gerealiseerd) , inclusief supervisie architecten. Bij de planvorming voor dit herontwikkelingsgebied wordt de ‘grootstedelijke’ invulling van het hieraan voorafgaande plan omgezet in een meer ‘stedelijke’ invulling, die qua schaal beter past bij Amersfoort. Dit heeft geleid tot het opdelen van grote bouwblokken in meerdere kleine bouwblokken met variatie in architectuur. Daarbij is de openbare parkruimte zodanig gesitueerd dat het bijdraagt aan een herkenbare entree voor de wijk, een aantrekkelijke voetgangersroute tussen station en Eemcentrum en groene kwaliteitsruimte voor zowel de nieuwe als de bestaande woningen. Binnen het beeldkwaliteitsplan zijn regels opgesteld om de gewenste variatie te waarborgen. Eenheid binnen het gebied wordt verkregen door binding in kleur- en materiaalgebruik. Bij dit project heb ik het ontwerpwerk getrokken, bewonersavonden geleid, zitting genomen in het gemeentelijke projectteam, presentaties voor de raad en welstand gegeven en opgetreden als supervisor. Opdrachtgever: gemeente Amersfoort. Ontworpen en begeleid in dienstverband bij Khandekar stadsontwerp.