HOUKESLOOT SNEEK – HERSTRUCTURERING OP MARKANTE PLEK

Meervoudige opdracht voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige AKZO verffabriek te Sneek. Het kavel ligt op een beeldbepalende plek tegen de historische binnenstad en aan de doorgaande vaarroute Houkesloot.  Bij de stedenbouwkundige invulling zijn als belangrijke uitgangspunten gehanteerd de oriëntatie op het water, de bezonning en de aansluiting qua structuur, korrelgrootte en karakter op Sneek. Samenwerking Arkus (stedenbouw) en Leyh Kappelhoff Seckel van de Dobbelsteen Architecten (architectuur). Opdrachtgever: woningstichting ‘De Wierden’, Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Van Wijnen.